Zateplení jurty

Vložte svůj text...

Rok 2019

Obec Měchenice nám poskytla dotaci 18 000 Kč (rok 2019) na výtvarné potřeby, zahradnické nářadí, zvonkohru, dětské nožíky, honorář divadelnímu souboru Dokola a na občerstvení na akci Den Země.

Pavel Černý nám navrhl a vyrobil dřevěného obložení vstupní verandy u jurty.

Tomáš Prchal zhotovil stříšky na verandu a dřevěné lavičky do jurty. 

Rodina Mičkových vyrobila přístřešek na dřevo. 

Rodiče dětí z naší školky a přátelé nám pomohli a stále pomáhají zvelebovat zázemí lesní školky Hvozdík.

Rok 2017

Karel Ježdík daroval 10 000 Kč.

Obec Měchenice poskytla Spolku Hvozdík dotaci na perkusní nástroje pro lesní školku, na honorář masopustní kapele a divadelnímu souboru při tradiční akci Adventně s Hvozdíkem. 

Díky spolupráci, finančním i materiálovým darům a velké podpoře jsme postavili a zařídili jurtu
a zajistili provoz lesního klubu Hvozdík. Za to velmi děkujeme rodičům, firmám, Obci Měchenice a přátelům:

 • Martinu Holubovi (firma Dokamen), 
 • Otovi Zárubovi,
 • firmě KPMG ČR, 
 • firmě Invelt, 
 • Janě a Janu Bežuchovým,
 • Janu Gazdovi, 
 • Janě Niedermayerové, 
 • Haně Štulířové,
 • Obci Měchenice, 
 • Asociaci lesních mateřských školek,
 • ZŠ Davle, 
 • Janu Boťovi, 
 • Petru Hořejšímu,
 • Renatě a Filipu Kocevovým, 
 • firmě Mitsubishi Corp.,
 • Nadaci Via, 
 • Martinu Urbanovi, 
 • Haně Holubové,
 • Blance Volšové, 
 • Ladislavu Trnkovi,
 • Janě a Tomáši Palatým, 
 • Veronice Trunečkové,
 • Karlu a Alici Ježdíkovým, 
 • Tomáši Petrusovi a Markétě Růžičkové,
 • Katce a Pavlu Juřenčákovým, 
 • Dušanu Michnovi,
 • Filipu Krutskému a Ditě Šmejkalové,
 • Lucce Sedláčkové, 
 • Magdě Martínkové, 
 • Janě a Jardovi Chumovým, 
 • Radce a Petru Vlasákovým,
 • Evě a Janu Vybíralovým, 
 • Dagmar a Martinu Skokanovým,
 • Kamile Paradové a Jakubu Chalupskému, 
 • Veronice Laštovičkové, 
 • Monice Peprné a Petru Mullerovi,
 • Petru a Mirce Havlíkovým, 
 • Pavlíně Špínové, 
 • Janě Teskové,
 • Hedvice a Maxu Fischelovým, 
 • rodině Vodičkově,
 • Polífkovi Wilfriedovi, 
 • Antonínu Lenhartovi, 
 • Magdě Kupkové,
 • Kamile a Janu Davidovi, 
 • Marcele Krupové,
 • Janu Dvořákovi a Šárce Kuželkové, 
 • Paní Kvisové,
 • Stefanii Krammer, 
 • MyDreams Hosting, 
 • Monice Bútorové.