Naši průvodci

Máme tým šesti zkušených průvodců, kteří děti provádějí během běžného dne, ale i během předškoláckých výletů či příměstských táborů. Seznamte se s nimi, seznamte se s námi.

Kateřina Suchá

Katka vystudovala religionistiku na HTF UK, v praxi se jí však nikdy nevěnovala. Během studia pracovala se zahraničními studenty jako průvodkyně po pražských památkách, a volně tak navázala na instruktorskou činnost, kterou si vyzkoušela na střední škole při svém působení ve skautském oddíle. Intenzivní práci s dětmi si později vyzkoušela i jako dobrovolnice v dětském domově ve Vilšanech na Ukrajině. 

Po narození vlastních dětí se rozhodla pro studium tříletého semináře waldorfské pedagogiky. S rodinou pak rok a půl žila v Německu, kde měla možnost hospitovat v různých předškolních zařízeních. To jí utvrdilo v touze pracovat v lesní mateřské školce. Od roku 2013 je tedy průvodkyní-pedagožkou u nás ve Hvozdíku, od 8. 11. 2015 také členkou rady spolku. 

V průběhu působení ve Hvozdíku absolvovala několik specializovaných seminářů předškolní waldorfské pedagogiky a pravidelně se účastní každoroční týdenní Letní školy ALMŠ pro "lesní" pedagogy. V roce 2017 si doplnila obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ na Pedagogické fakultě UK a v letech 2020 - 21 absolvovala roční seminář Přírodní pedagogiky.

Hanka Štulířová

Hanka má bohaté zkušenosti s prací s dětmi díky mnohaletému působení ve školkách a klubech. V roce 2012 s námi zakládala spolek Hvozdík, do roku 2015 v něm působila jako průvodkyně, aby se k nám v roce 2019 jako průvodkyně opět připojila.

Vystudovala střední průmyslovou školu keramickou a v letech 2014-2017 intuitivní pedagogiku. Absolvovala roční intenzivní kurz - asistent pedagoga a dvouletý kurz artereapie. Profesně působila jako učitelka ve státní MŠ, vychovatelka pro děti s kombinovanými vadami v SPC Starostrašnická, jako lektorka v arteterapeutické dílně pro psychicky nemocné, hlavní pedagožka v zahradní/lesní třídě MŠ Petrklíč nebo jako učitelka v MŠ Laděnka, založené Slovanským kruhem. 

V roce 2016 také spoluzaložila Lesní klub Bílá laňka a do roku 2018 v něm pracovala jako průvodkyně.


Hana Gazdová

Hanka je spoluzakladatelka Hvozdíku, ve kterém působí jako koordinátorka, průvodkyně-pedagožka a členka rady. Spolek (spolu)zakládala pro své 2 děti, kterým je nyní už 15 a 14 let, a do roku 2015 v něm působila jako předsedkyně.

Pracovala v kulturních centrech (Trojka a KC Novodvorská) a v divadle (Dobeška) jako produkční, kde pořádala a spolupořádala kulturní akce pro děti i dospělé. Od roku 2002 je také spolupořadatelkou prázdninových programů pro děti pod názvem Rozmarné léto. 

V roce 2011 absolvovala kurz chůvy a v letech 2016-2017 kurz koordinátora lesní MŠ (ALMŠ).

Petra Skočdopolová

Péťa je příznivcem přírodní a intuitivní pedagogiky.

Vystudovala VOŠ sociální a pedagogickou a během studia se věnovala jako dobrovolník etopedii. 3 roky působila jako dobrovolník v nízkoprahovém klubu Vrtule v Salesianském středisku pro děti a mládež, 2 roky v projektu LATA (projekt, který se zabývá alternativami sankcí adolescentů).

Absolvovala také 1. ročník na husitské teologické fakultě UK v Praze, studium ale nedokončila. Rozhodla se totiž (pro)zkoumat život raději po praktické stránce, než v té teoretické. Procestovala proto země západní Evropy a také se stala mámou tří dětí. Dvě z nich již před nějakou dobou ukončily svoje působení ve Hvozdíku a Péťa to považuji za nejlepší možný start do jejich života.

V současné době se Péťa věnuje studiu techniky rodinných a systematických konstelací a spolu s tím okrajově i dalšími druhy skupinových i individuálních terapií.


Tomáš Palatý

Tomáš je s Hvozdíkem spjatý od jeho vzniku. Pravidelně průvodcuje na našich příměstských táborech a ve školním roce 2021/2022 organizoval každý měsíc výlet s předškoláky. Podíval se s nimi například na letiště Točná nebo do muzea Povltaví a balónového létání. Spolu s námi také Tomáš pořádá akce pro veřejnost (např. Masopust nebo Adventně s Hvozdíkem) a, jakožto příznivec lokální historie, také výlety okolní krajinou s historickým komentářem s názvem Putování s Pinkausem Šerpinským.

Tomáš absolvoval Filozofickou fakultu UK, pracoval v Národním muzeu, Akademii věd ČR a byl členem hereckého souboru Divadla Na zábradlí. Nyní je zaměstnán na Přírodovědecké fakultě UK a za velmi důležitou považuje environmentální výchovu, aktuálně především v souvislosti s klimatickou změnou.

Petra Potůčková

Petra je spoluzakladatelka Spolku Hvozdík a členka Rady spolku.