Naši průvodci

Máme tým šesti zkušených průvodců, kteří děti provádějí během běžného dne, ale i během předškoláckých výletů či příměstských táborů. Seznamte se s nimi, seznamte se s námi.

Hanka Štulířová

Hanka má bohaté zkušenosti s prací s dětmi díky mnohaletému působení ve školkách a klubech.
V roce 2012 s námi zakládala spolek Hvozdík, do roku 2015 v něm působila jako průvodkyně, aby se k nám v roce 2019 jako průvodkyně opět připojila.

Vystudovala střední průmyslovou školu keramickou a v letech 2014-2017 intuitivní pedagogiku. Absolvovala roční intenzivní kurz - asistent pedagoga a dvouletý kurz artereapie. Profesně působila jako učitelka ve státní MŠ, vychovatelka pro děti s kombinovanými vadami v SPC Starostrašnická, jako lektorka v arteterapeutické dílně pro psychicky nemocné, hlavní pedagožka v zahradní/lesní třídě MŠ Petrklíč nebo jako učitelka v MŠ Laděnka, založené Slovanským kruhem.

V roce 2016 také spoluzaložila Lesní klub Bílá laňka a do roku 2018 v něm pracovala jako průvodkyně.    
Hana Gazdová

Hanka je spoluzakladatelka Hvozdíku, ve kterém působí jako koordinátorka, průvodkyně-pedagožka a členka rady. Spolek (spolu)zakládala pro své 2 děti, kterým je nyní už 15 a 14 let, a do roku 2015 v něm působila jako předsedkyně.

Pracovala v kulturních centrech (Trojka a KC Novodvorská) a v divadle (Dobeška) jako produkční, kde pořádala a spolupořádala kulturní akce pro děti i dospělé. Od roku 2002 je také spolupořadatelkou prázdninových programů pro děti pod názvem Rozmarné léto. 

V roce 2011 absolvovala kurz chůvy a v letech 2016-2017 kurz koordinátora lesní MŠ (ALMŠ).

Petra Skočdopolová

Péťa je příznivcem přírodní a intuitivní pedagogiky.

Vystudovala VOŠ sociální a pedagogickou a během studia se věnovala jako dobrovolník etopedii. 3 roky působila jako dobrovolník v nízkoprahovém klubu Vrtule v Salesianském středisku pro děti a mládež, 2 roky v projektu LATA (projekt, který se zabývá alternativami sankcí adolescentů).

Absolvovala také 1. ročník na husitské teologické fakultě UK v Praze, studium ale nedokončila. Rozhodla se totiž (pro)zkoumat život raději po praktické stránce, než v té teoretické. Procestovala proto země západní Evropy a také se stala mámou tří dětí. Dvě z nich již před nějakou dobou ukončily svoje působení ve Hvozdíku a Péťa to považuji za nejlepší možný start do jejich života.

V současné době se Péťa věnuje studiu techniky rodinných a systematických konstelací a spolu s tím okrajově i dalšími druhy skupinových i individuálních terapií.


Petra Potůčková

Petra je spoluzakladatelka Spolku Hvozdík a členka Rady spolku. 


Tomáš Palatý

Tomáš je s Hvozdíkem spjatý od jeho vzniku. Pravidelně průvodcuje na našich příměstských táborech a ve školním roce 2021/2022 organizoval každý měsíc výlet s předškoláky. Podíval se s nimi například na letiště Točná nebo do muzea Povltaví a balónového létání. Spolu s námi také Tomáš pořádá akce pro veřejnost (např. Masopust nebo Adventně s Hvozdíkem) a, jakožto příznivec lokální historie, také výlety okolní krajinou s historickým komentářem s názvem Putování s Pinkausem Šerpinským.

Tomáš absolvoval Filozofickou fakultu UK, pracoval v Národním muzeu, Akademii věd ČR a byl členem hereckého souboru Divadla Na zábradlí. Nyní je zaměstnán na Přírodovědecké fakultě UK a za velmi důležitou považuje environmentální výchovu, aktuálně především v souvislosti s klimatickou změnou.

Lucie Vomáčková Kalkusová

Lucie se od malička ráda pohybuje v přírodě. Vystudovala učitelský obor na Fakultě tělesné výchovy a sportu se specializací Aktivity v přírodě. Pod hlavičkou sdružení SAM a spol. pořádá letní tábory a další prázdninové akce pro děti.
Od výuky na vysoké škole, střední škole, pořádání firemních akcí, táborů či adaptačních kurzů se díky vlastním dětem dostává i k práci s těmi nejmenšími. A moc ji to baví, i proto se rozhodla pomoct ve Hvozdíku s tím, co bude třeba.