Kolik to bude stát

Každý měsíc platí rodiče členský příspěvek na chod školky. Příspěvěk je splatný k 15. dni předcházejícího měsíce, pokud se nedohodneme jinak, a platí se převodem na účet. Platbu je možné provést také čtvrtletně nebo pololetně. Součástí příspěvku není stravné, které se platí zvlášť dle aktuálního ceníku dodavatele.

Modely docházky a členské příspěvky pro školní rok 2022/2023 (bez stravného):


  • 4 dny v týdnu = 8 100 Kč/ měsíčně
  • 2 dny v týdnu = 5 700 Kč/měsíčně

Sourozenci mají slevu 10 %.

Cena obědů je 65 Kč / dítě /den.