Kolik to bude stát

Každý měsíc platí rodiče členský příspěvek na chod školky. Příspěvěk je splatný k 15. dni předcházejícího měsíce, pokud se nedohodneme jinak, a platí se převodem na účet. Platbu je možné provést také čtvrtletně nebo pololetně. Součástí příspěvku není stravné, které se platí zvlášť dle aktuálního ceníku dodavatele. Obědy si také děti mohou nosit vlastní.

Modely docházky a členské příspěvky pro školní rok 2023/2024 a 2024/2025
(bez stravného):


  • 4 dny v týdnu = 8 100 Kč / měsíčně
  • 2 dny v týdnu = 5 700 Kč / měsíčně
  • 2 dny v týdnu = 4 700 Kč / měsíčně
    (V případě nově přijatých tříletých dětí, které v době adaptace budou chodit pouze na dopolední program (mezi 8. - 13. hodinou)
  • pokud to kapacita školky umožní, lze se domluvit    na jiném modelu docházky
  • Sourozenci mají slevu 10 %.

Cena obědů je 65 Kč / dítě /den.