Školka

Lesní klub Hvozdík, to je místo pro děti od 3 do 7 let, které respektuje nejen děti,
jejich povahu, odlišnosti, zázemí i vývojovou fázi, ale také jejich rodiče, a především pak přírodu a její cykly. 


Hlavní principy naší práce s dětmi: 

  • rozvoj fantazie a tvořivosti - moderní pedagogický výzkum potvrzuje, že lidskou fantazii nejvíce rozvíjí přirozené prostředí a svobodná dětská hra - bez umělých hraček a pomůcek. Děti v lesních školkách svou fantazii a tvořivost rozvíjí s pomocí přírodních materiálů, ze kterých vznikají jejich každodenní výtvory, stavby i prožitky.

  • věkově smíšená skupina dětí - vytváří prostředí, které napomáhá rozvoji empatie a sociálních dovedností, starší děti přirozeně pomáhají mladším a učí se zodpovědnosti za svěřené úkoly

  • slavnosti a rukodělná činnost - po celý rok děti prožívají lidové slavnosti tělem i duší, například na svatého Martina si o něm děti vyprávějí příběhy a básničky, zpívají písničky, malují, vyrábějí kostýmy na divadlo nebo pečou svatomartinské rohlíčky v hliněné peci. 
    V lesní školce děti také často vaří, vyřezávají, pletou a zkoušejí další tradiční řemesla. Rozvíjejí tak jemnou motoriku i praktické dovednosti.

  • partnerský přístup - každé dítě je jiné, dozrává jiným tempem, zvládá jinak náročné situace a vyniká v jiných dovednostech. Všechny ale potřebují důvěru, trpělivost a a laskavý přístup. Jedině tak z nich mohou vyrůst zdraví, zvídaví a odolní lidé.

  • posilování fyzické i psychické odolnosti - děti v lesní školce tráví většinu času venku na čerstvém vzduchu za každého počasí. Bývají méně nemocné a budují si silnou imunitu na celý život. Je také prokázáno, že častý pobyt venku má blahodárný vliv na rozvoj (nejen dětské) psychiky a schopnosti učení.

  • zdravé stravování - každý den mají děti teplý oběd od rodiny Jelínků z Masečína, kteří pro nás vaří zdravá jídla. V rámci vzdělávacího programu 1x až 2x měsíčně vaříme ve školce s dětmi.

  • zkušenosti - všechny pedagožky v lesní školce Hvozdík se svému řemeslu věnují dlouhé roky, některé i desetiletí, trvale se vzdělávají a přináší do školky stále nové i léty prověřené impulzy

Další informace o blahodárných účincích učení se venku najdete zde: https://jdeteven.cz/


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LESNÍHO KLUBU HVOZDÍK