Jak se přihlásit

Zápis je možný kdykoliv během roku až do naplnění kapacity školky (maximální počet dětí je 16). Docházku je však třeba předem dohodnout s koordinátorkou školky, která má přehled o volné kapacitě v jednotlivé dny v týdnu.

Rodiče vyplní Přihlášku, seznámí se s Provozním řádem a podepíší Smlouvu o péči o dítě. Přihláška je považována za platnou okamžikem zaplacení zálohy ve výši měsíčního příspěvku (kauce). Každý rodič se přijetím stává členem spolku, proto je nutné, aby při zápisu vyplnil i Přihlášku ke členství ve spolku.

Pokud zájem převažuje kapacitu lesního klubu, vedeme čekací listinu náhradníků. Ti jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí.


Kritéria přijetí:

  • Datum podání přihlášky
  • Kapacita lesního klubu a zvolený model docházky
  • Zralost dítěte pro předškolní docházku (Dítě musí být schopné samo jíst lžící, pít z hrnečku, komunikovat
    s dospělou osobou, s pomocí se obléknout a obout, použít WC atd.)
  • Věk 3-7 let
  • Sourozenec ve Hvozdíku
  • Složení stávajícího dětského kolektivu (poměr děvčat a chlapců)

O přijetí rozhodují průvodci a koordinátorka školky na základě přihlášky, osobního pohovoru s rodiči a požadovaném termínu a modelu docházky. Rodiče jsou o rozhodnutí informováni nejdéle do 30 dnů od přijetí přihlášky. Na přijetí dítěte do lesní školky není právní nárok.

Dokumenty k přihlášení

Chcete se k nám přihlásit? Máme velkou radost a prosíme vás o prostudování provozního řádu a stanov spolku a vyplnění dokumentů níže. Další formality spolu vyřídíme až po akceptaci přihlášky.


Přihláška - Lesní klub Hvozdík

Zpracování osobních údajůPřihláška ke členství ve spolku (stačí jeden z rodičů)

Zkušební den

Chcete se k nám přijít podívat? Rádi se potkáme s vámi i vašimi dětmi. Zkušební den zdarma je nejlepší způsob, jak se seznámíte s tím, jak to u nás chodí, s našim zázemím, průvodci i rytmem našeho dne. Zavolejte Hance nebo vyplňte formulář níže a my se vám ozveme.