Ohlédnutí za tábory

Pojďte se s námi podívat, jaké byly naše tábory v roce 2023. Níže najdete nejen slovní zápisy k jednotlivým termínům, ale také fotografie, které žádná slova nepotřebují.

Živelná letní školka

10. - 14. 7. 2023 - pro děti od 3 do 7 let

Ohlédnutí za táborem

Každé ráno jsme v ranním kruhu tancoval a zpívali s živly.
První den jsme se seznamovali a hráli si s hlínou. Malovali hliněné obrázky a modelovali obličeje na stromy. Další den jsme byli u Bojovského potoka, kde jsme si hráli s vodou, stavěli hráze, pozorovali vodní živočichy. Dále jsme vyráběli náramky ze šňůrek, uvařili si oběd, tvořili větrníky, stříleli z luku, vyráběli bublinové obrázky a obří bubliny jsme pouštěli do vzduchu. Také jsme si zkoušeli vyrobit uhlíky na kreslení, odlévali stopy ze sádry. Odpoledne vyprávěli pohádky k živlům a relaxovali a ještě mnoho dalšího ... Všichni jsme si to užili.

Katka a Magda


Indiánské léto

17. - 21. 7. 2023 - pro děti do 6 do 10 let


Putování s řemeslem a písničkou

7. - 11. 8. 2023, pro děti od 3 do 7 let 

Táborem nás provázel příběh odvážného Jury, který se vydal na cestu do světa za vyučenou, kde každý něco zažije a něco se naučí. Na této dobrodružné výpravě jsme si s Jurou zpívali a hráli na různé hudební nástroje, vyráběli věci z přírodních materiálů, chodili na výlety, hráli divadlo a zkusili si 3 různá řemesla 

Tajemství lesních skřítků

14. -18. 8. 2023 - pro děti od 3 do 7 let

Ohlédnutí za táborem

Náš tábor začal zprávou od lesních skřítků z okolí jurty, že dlouho neviděli Pinkause Šerpinského! A co my na to? Jestli netušíme, kde je… No a my nevěděli…

Poté, co jsme se všichni seznámili a naučili první sloku skřítkovské písničky se objevila další zpráva – na Jelením vršku vybudovat vesničku pro skřítky, kde budeme nacházet další zprávy.

A pak se nám to rozjelo. Stavby krásných domečků na Jelením vršku bylo potřeba ochránit amulety z hlíny a postupně plnit úkoly od ptáčků, žabiček a motýlů. Každý den jsme také tvořili – ptáčky na kolíčku, velké motýly, paletky barev… za splněné úkoly nám skřítkové dávali kusy mapy.

Ve středu jsme dokonce vyrazili k Bojovskému potoku plnit úkoly od žabiček a užít si vodu v horkém dni. Děti úžasně šlapaly a statečně několikrát brodily potok po cestě. Cestu zpět jsme si zkrátili vlakem a to se nám také líbilo.

V pátek jsme opravdu našli poslední díl mapy a vydali se hledat Pinkause. V lesích u rybníka jsme našli vysoko zavěšený pytlík. Zazpívali jsme teď už úplně celou píseň a spustili pytlík dolů, abychom vysvobodili skřítka Pinkause. Povedlo se!

S radostí jsme ho donesli zpět do jurty, kde na nás čekal od Pinkause malý dárek a velký meloun od Toničky!

Děkujeme dětem za prima čas strávený s nimi.

Moc jsme si to užily!
Magda a Hanka

Střípky vzpomínek

Podívejte se na fotografie z Rozmarného léta 2022 a 2023 a nasajte atmosféru našich dní.

2023

2022