Podporují nás

Děkujeme, bez vaší pomoci by to nešlo! Nebyla by nová pec, nová cihlová podlaha pod venkovním přístřeškem ani nový teplý vlněný kabátek pro naši jurtu.


DOTACE OD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE

Lesní školka Hvozdík dostala v březnu 2024 dotaci 10.000 Kč
na výtvarný a řemeslný materiál.
Za to velmi děkujeme. Tým Hvozdíku 

Plachta a zateplení jurty díky dotaci

Spolku Hvozdík bude poskytnuta dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt Plachta a zateplení jurty - Vybavení pro spolkovou činnost 

Název projektu: SPOLEK HVOZDÍK - Plachta a zateplení jurty - Vybavení pro spolkovou cinnost

Číslo projektu (registrační číslo žádosti): 22/009/19210/120/069/004171
Název operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brdy-Vltava
Popis projektu: Projekt "Spolek Hvozdík - Plachta na zateplení jurty - Vybavení pro spolkovou činnost" je spolufinancován Evropskou unií.V rámci projektu bude pořízena nová plachta a zateplení stanu - jurty (průměr cca 8m), která slouží jako hlavní zázemí neziskové organizace Spolek Hvozdík pro děti od 3 do 7 let (Lesní klub Hvozdík) a pořádají se zde také akce pro veřejnost.


Nová podlaha díky Portus Praha z.ú.

7. října tohoto roku jsme položili cihlovou podlahu pod venkovní přístřešek, které nám poskytl Portus Praha z.ú. v rámci benefiční sbírky AKCE CIHLA, www.akcecihla.cz. Děkujeme!