O co se snažíme

Chceme být dětěm pozornými a laskavými průvodci. Každé z nich vnímáme jako jedinečnou bytost, respektujeme jeho schopnosti, odlišnosti, zvyklosti, prostředí, ze kterého vychází, i vývojovou fázi, v níž se nachází.

Věříme, že v prvních sedmi letech života shromažďují děti nejdůležitější zkušenosti; pozorují, experimentují, otevírají se svému okolí... Neučí se vysvětlováním, zákazy ani předčasným apelováním na vlastní zodpovědnost, ale nápodobou. Proto potřebují být v prostředí, které je respektuje, ve kterém se cítí bezpečně a které jim přináší dostatek podnětů, trávit čas s blízkými lidí a prožívat známé situace a rituály, které je láskyplně provedou celým dnem.

Abychom to mohli dětem dopřát, jsme v blízkém kontaktu s rodiči. Ti se mohou účastnit výletů a slavností a podílet na chodu spolku (nápady, materiály, účastí či pomocí při slavnostech...). Usnadňují tak dětem adaptaci v novém prostředí a jsou jim spolu s námi průvodci na cestě životem.