Co děti zažijí

V průběhu dne převažuje volná hra a spontánní činnosti. Velký prostor ponecháváme fantazii dětí, zároveň využíváme nahodilých denních situací. Přesto máme pravidelný rytmus, který dětem přináší vnitřní jistotu.

Aktivity plánujeme podle ročního období a změn v přírodě. Vyvrcholením jednotlivých období jsou tradiční lidové slavnosti. Na jejich přípravě se podílejí i děti, mohou je tak lépe pochopit a prožít. Doprovází nás při tom písně a říkadla, které se k jednotlivým obdobím vážou.

Při výtvarných a řemeslných činnostech pracujeme hlavně s přírodními materiály. Často pak s tím, co na společných procházkách lesem najdeme. Děti jsou pak při cestách lesem vnímavější, přirozeně rozvíjejí všechny smysly a představivost.

Rytmus dne

08:00 - 09:15 Scházíme se, hrajeme si venku
09:15 - 09:45 Vítáme se v kruhu, zpíváme a říkáme básničky
09:45 - 12:30 Jdeme si hrát a svačit do lesa
12:30 - 13:15 Obědváme u jurty
13:15 - 14:15 Čteme nebo si vyprávíme pohádku a odpočíváme
14:15 - 15:00 Tvoříme nebo si hrajeme
15:00 - 15:30 Svačíme
15:30 - 16:00 Společně uklízíme a odcházíme domů

Slavnosti

Září - Svatováclavská a Michaelská slavnost
Listopad - Martinská slavnost
Prosinec - Adventní a Vánoční slavnost
Leden - Tříkrálová slavnost
Únor - Hromnice a Masopust
Březen - Jarní slavnost
Duben - Velikonoce a Den Země
Květen - Májová slavnost, Otevírání studánek
Červen - Svatojanská slavnost a rozlučka

Mezi důležité slavnosti patří i oslavy narozenin dětí.

Střípky vzpomínek na Studánkovou slavnost