Co děti zažijí

V průběhu dne převažuje volná hra a spontánní činnosti. Velký prostor ponecháváme fantazii dětí, zároveň využíváme nahodilých denních situací. Přesto máme pravidelný rytmus, který dětem přináší vnitřní jistotu.

Aktivity plánujeme podle ročního období a změn v přírodě. Vyvrcholením jednotlivých období jsou tradiční lidové slavnosti. Na jejich přípravě se podílejí i děti, mohou je tak lépe pochopit a prožít. Doprovází nás při tom písně a říkadla, které se k jednotlivým obdobím vážou.

Při výtvarných a řemeslných činnostech pracujeme hlavně s přírodními materiály. Často pak s tím, co na společných procházkách lesem najdeme. Děti jsou pak při cestách lesem vnímavější, přirozeně rozvíjejí všechny smysly a představivost.

Rytmus dne

08:00 až 09:15   
Scházíme se, hrajeme si venku a tvoříme

09:15 až 09:45  
Vítáme se v kruhu, zpíváme a říkáme básničky

09:45 až 12:30   
Svačíme a jdeme si hrát do lesa, někdy s dětmi vaříme

12:30 až 13:15    
Obědváme u jurty nebo v jurtě

13:15 až 14:15    
Čteme si, vyprávíme pohádku, odpočíváme, prostor pro spánek

14:15 až 15:00    
Tvoříme nebo si hrajeme, předškoláci se věnují předškolní přípravě

15:00 až 15:30    
Svačíme

15:30 až 16:00    
Společně uklízíme a odcházíme domů

Slavnosti

Září - Svatováclavská a Michaelská slavnost
Listopad - Martinská slavnost
Prosinec - Adventní a Vánoční slavnost
Leden - Tříkrálová slavnost
Únor - Hromnice a Masopust
Březen - Jarní slavnost
Duben - Velikonoce a Den Země
Květen - Májová slavnost, Otevírání studánek
Červen - Svatojanská slavnost a rozlučka

Mezi důležité slavnosti patří i oslavy narozenin dětí.

Střípky vzpomínek na Studánkovou slavnost