Putování s Pinkausem

24.05.2024

Zveme všechny příznivce na komentované prohlídky historickou krajinou 
s Tomášem Palatým a 'Pinkausem Šerpinským v sobotu 22. 6. 2024. 

Více informací na plakátu.