Putování s Pinkausem Š.-POZOR ZMĚNA

15.05.2023

Putování s Pinkausem Šerpinským v sobotu 20. 5. 2023 K starobylému brodu v Živohošti. Omlouváme se, ale vzhledem k obtížné dopravní dostupnosti Staré Živohošti měníme s Pinkausem program a místo srazu! Sejdeme se v Čími v 9:05, na autobusové zastávce a půjdeme jednou ze starobylých cest přes Křeničnou na Záhoří a pak středověkými úvozy na Starou Živohošť. Zde bychom si prohlédli kostel sv. Fabiána a Šebastiána a vydali se zpět přes Drtinovu rozhlednu na Besedné na autobus do Čími nebo do Chotilska. Levý břeh Vltavy bychom navštívili až na podzim, budeme tak mít dostatek času na krásnou cestu do Blažimi a Bělic, starobylých vesnic patřících ve středověku ostrovskému klášteru. Tomáš Palatý