Nový plášť a zateplení jurty - podpora SZIF

29.02.2024

Spolku Hvozdík bude poskytnuta dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt Plachta a zateplení jurty - Vybavení pro spolkovou činnost

Název projektu: SPOLEK HVOZDÍK - Plachta a zateplení jurty - Vybavení pro spolkovou činnost

Číslo projektu (registrační číslo žádosti): 22/009/19210/120/069/004171
Název operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brdy-Vltava
Popis projektu: Projekt "Spolek Hvozdík - Plachta na zateplení jurty - Vybavení pro spolkovou činnost" je spolufinancován Evropskou unií.V rámci projektu bude pořízena nová plachta a zateplení stanu - jurty (průměr cca 8m), která slouží jako hlavní zázemí neziskové organizace Spolek Hvozdík pro děti od 3 do 7 let (Lesní klub Hvozdík) a pořádají se zde také akce pro veřejnost.