Motýlí týden

14.05.2023

Ohlédnutí za školkou (9. - 11. 5. 2023):
Druhý, zkrácený květnový týden se nesl v radosti z barev motýlů, květin i tepla. Zkrátka užívali jsme si darů měsíce května. Mohli jsme tak hned od rána tvořit motýlky ze střihového papíru, malovat do narozeninové knihy či pilně vařit.

V úterý jsme si ještě zavzpomínali na Májovou slavnost a zpívali s ní spojené písně. Každý si při tom mohl hrát-tančit-mávat s barevnou pentličkou. Pentle nám připomněli důležitý úkol. Označit na stromech v prostoru školky společně stromy, tak aby bylo všem jasné, kam nejvýš se smí lézt.
Po svačině jsme tedy společně jednotlivé stromy prohlédli a označili maximální výšku pentličkou. Stromy, na které jsme usoudili, že není bezpečné lézt, jsme označili na kmeni. Tento úkol nám sice ubral trochu času na procházku, ale i tak si děti v lese stihly pohrát ve svém společném "bunkru" a někteří i pracovat se škrabkami. Při odpočinku jsme si pak četli příběhy o květinách z Pohádkového herbáře a pohádku Jabloňová panna. Předškoláci dostali za úkol nakreslit svatbu. To sice nebyl jednoduchý úkol, ale zpustil zajímavou diskuzi o lásce, oslavách a rodině.

Ve středu jsme pokračovali od rána v tvoření motýlků, ze kterých měli všichni tvůrci velkou radost. Někteří je po celý den skoro nespustili z oka a hledali jim vhodná místa na květinách, větvičkách.
V ranním kruhu jsme hodně zpívali o květinách a hráli si na pletení věnečku. Před procházkou jsme nezapomněli Péťe a těm, co nebyli ve školce v úterý, ukázat pentlemi označené stromy. Trochu jsme se opět zdrželi, takže jsme nakonec došli na stejné místo, k pařezům nedaleko od první lesní křižovatky. Děti byly rády, že mohou navázat na hry z předchozího dne. Pro malé zájemkyně jsme přidali lanové houpačky. Při odpočinku jsme pokračovali ve čtení Pohádkového herbáře a zopakovali si Jabloňovou pannu. Předškoláci dostali za úkol nakreslit svou rodinu.

Ve čtvrtek bylo ve školce rušno. Od rána se vařilo a slavily se Vilmy narozeniny. V ranním kruhu tedy vznikla slavnostní brána pro Vilmu. Hledala se mapa i dárek. Skřítci celou skupinu zavedli pro větrné počasí k třešním nad ohradami. Tam je trochu závětří a dají se zde hezky navázat různé houpačky. Přes počáteční otálení se do vaření děti se zájmem zapojily. Zaujalo je zejména zpracování těsta a válení tvarohových knedlíčků. Ty pak měly velký úspěch a chutnaly všem. Při odpočinku si Vilma vybrala čtení pohádky O Sněhurce. Odpoledne se pilně kreslila narozeninová kniha. Další týden nám tak utekl v harmonické a radostné atmosféře.

Těším se na společná setkávání v následujících květnových dnech
Za Hvozdík zapsala Katka Suchá