Máme novou jurtu

15.11.2023

V úterý 14. 11. jsme celý den převlékali jurtu. Firma Indios nám dodala plachty a zateplení a zároveň to vše také nainstalovala. Prohlédněte si fotky... Firmě Indios děkujeme!
Finance na plachtu a zateplení jurty by měly jít z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu, chybí nám však 75 tisíc Kč na dofinancování. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.