Pohádkový týden

03.04.2023

Ohlédnutí za školkou (27. - 30. 3. 2023):
Po dnech, ve kterých jsme se trošku ohřáli, vynesli Paní Zimu a navštívili Matičku Zemi, abychom od ní získali semínka pro novou úrodu, nám počasí připomnělo, že jaro je ještě úplně mladé. Chlad a vítr nás vyhnaly na dva dny do měchenického sálu.

Některé děti si užívaly teplé zázemí a téměř všechny děti velký prostor k pohybu a hře.

V ranních kruzích v tomto týdnu jsme si i přes chladné počasí (nebo právě pro chladné počasí), připomínali jaro říkadly a písničkami, hrou na semínka a líhnoucí se ptáčky a také povídáním si o tom, co vše se na jaře mění a děje a co všechno můžeme na jaře dělat. V Měchenicích chodíme na procházky na dětské hřiště. Je tam pískoviště a prolézačky, krásná schovávací tůje, potok s kachnami a máme tu možnost hrát si s míčem nebo létajícím talířem na fotbalovém hřišti. Přesuny do Měchenic jsou pro nás náročné, ale už jsme se naučili tu dobře fungovat a děti čím dál lépe zvládají přesun na hřiště, což obnáší dost náročnou cestu, při které musíme hned několikrát přejít silnici a jít místy, kde chybí chodník. Tentokrát nám hodně pomohla Jitka, která u nás ve školce byla na praxi.

Ve středu už tolik nefoukalo, tak jsme se mohli vrátit do jurty. Na některé z nás dolehla zima a nejspíš i změna času a tak bylo ráno trochu uplakané. Hřáli jsme se u ohně, povídali si spolu a pastelkami kreslili na zajímavé odřezky dřeva. Na procházku jsme šli na "Jelení paseku", tohle krásné jméno získala potom, co tu Hanka G. nakreslila do sněhu nádherného jelena. Na pasece máme zábavný prolézací strom a jsou tu veliké koberce mechu, ze kterého si stavíme domečky a hnízdečka. Ta mechová krása je pro nás neodolatelná, ale pořád si připomínáme, že bychom mech měli rýpat co nejmíň, protože drží vláhu pro stromečky.

Odpoledne jsme vyráběli sluníčka z kartonu a vázali na ně paprsky z vyčesaného ovčího rouna.

Péťa nám hrála na kytaru a naučila nás říkačku, pomůcku na pojmenování strun, což volně navázalo na poznávání hlásek ve slovech.

Čtvrtek byl den vaření. Po krátké rychlé vycházce jsme se pustili do přípravy oběda. Vaření nás bavilo a i když máme na seznamu jenom několik málo jídel, hostiny bývají čím dál pestřejší, bohatší a krásně nachystané.

Pohádek jsme tento týden přečetli tolik, že kdybych je tu jmenovala, uplynul by týden další.Tak snad vám děti některou z nich doma vyprávěly :).

Za Hvozdík napsala Hanka Štulířová