Týden Země

24.04.2022

Ohlédnutí ze školky (18.-22.4.): Týden ve školce nám začal nezvykle úterým. V ranním kruhu jsme si ještě povídali o prožitých Velikonocích. Hanka Š. nám vyprávěla příběh o tom, jak se prý na Velký pátek otevírají skály a dobrý člověk, zde může najít poklad. U jurty a pak i v lese jsme si hráli na schovávání a hledání přemětů - "Samá voda, přihořívá". Část dětí si ji společně vydržela hrát téměř celé dopoledne.

Při odpočinku jsme kromě příběhu O pokladu ve skále, četli veselé pohádky od M. Jirouse, Velikonoční pohádku a O skřítcích. Děti si měly možnost pře-lepováním papíru a vrstvením suchým pastelem vytvořit své obrázkové jeskyně s pokladem.


Ve středu jsme díky slunci a teplejšímu ránu mohli hned od rána tvořit malé planetky, tentokrát vrstvením olejovým pastelem a následným vyškrabáváním. V ranním kruhu už jsme se začali ladit na páteční Den Země. Hodně jsme tedy zpívali Zemi a povídali si o ní.


Hanka Š. se věnovala dopoledne předškolákům a každý z nich si vytvořil svou ozdobnou hůl. Menším dětem jsme splnily přání jít na slaměné balíky, kde cvičili hlavně svou obratnost.


Čtvrtek se nesl naplno v "zemském duchu". Péťa dětem přinesla ukázat dva různé glóby, které děti velmi zaujaly. Mluvilo se o tom, co planeta potřebuje, jak se k ní máme chovat a co bychom jí přály. Společně děti vytvořily velké papírové srdce, na které z jedné strany průvodkyně zaznamenaly přání dětí pro planetu a druhou stranu děti polepily modrobílými papírky. Při odpočinku slyšely příběh O Matce přírodě, jak zaspala.


V pátek jsme oslavili s dětmi Den Země společným zasazením stromku třešně nad jurtou. V kruhu jsme si poslali dřevěné srdíčko, do kterého každý mohl pošeptat své přání pro Zemi. To jsme pak za zpěvu písní pro Zemi zakopali ke kořenům nového stromku. Na procházku jsme na přání dětí šli k velkému "houpacímu stromu" kousek nad jurtou, kde se mohli všichni dosyta společně pohoupat
a procvičit tak svou rovnováhu.
Odpoledne děti kreslily třešeň a srdce.

Za Hvozdík zapsala Katka Suchá