Svatováclavský týden

02.10.2022

Ohlédnutí za školkou (26.-29.9.): Ač jsme byli v uplynulém týdnu ve školce o středeční sváteční den méně, přesto jsme toho zažili hodně.
V pondělí vrcholily přípravy na Svatováclavskou slavnost. Mleli jsme tedy ještě mouku, zpívali písničky o úrodě a vyprávěli si o sv. Václavovi. Dostatek vody díky deštivému dopoledni dětem umožnil hrátky s vodou ze sudu pod okapem. Hlavně kluci, ale nejen oni, nadšeně nabírali vodu ze sudu a lili jí do koryta, které téměř všichni nadšeně pro potůček kopali. Vznikly nakonec i dva malé rybníčky a všichni zúčastnění si to moc užívali. Procházka byla ten den tedy o něco kratší.
V úterý jsme od rána pilně tvořili královské koruny z papíru a ještě chvilku mleli. Se zájemci jsme ještě před společným přivítáním zadělali těsto na placky. Ve slavnostním kruhu s námi bylo na návštěvě několik maminek, mladších sourozenců a dokonce jeden dědeček. Všichni společně jsme písní poděkovali za úrodu a zazpívali si o jednotlivých plodech. Největší zábava však byl dětmi dlouho očekávaný tanec s loutkami ze zeleniny, do kterého jsme s radostí pozvali hlavně dospělé návštěvníky. Trochu vážnější pak bylo divadélko o sv. Václavovi, které většina dětí zvládla sledovat v klidu. Na jeho závěru byli diváci obdarováni andělským peříčkem, které bylo připomínkou dobrých skutků sv. Václava, ale hlavně povzbuzením, abychom se k sobě snažili laskavě chovat všichni.

Po posilnění svačinou jsme se všichni pustili do práce. Zaměstnaní byli nakonec všichni, protože jsme moštovali, váleli a pekli placky, starali se o oheň a vařili na něm v kotlíku polévku z přinesené zeleniny. Když bylo vše hotovo, usedli jsme společně v teple jurty ke slavnostní hostině, u které nechyběl ani přípitek čerstvým moštem. Děti byly tolik nabité zážitky, že před odpočinkem z neklidu obíhali jurtu a zpívali přitom písničku o zelenině. Ztišit se k pohádce nebylo úplně snadné. Nakonec však všichni vyslechli pohádku Sůl nad zlato, protože i ta je pro nás vzácným darem, bez kterého by nám mnohá jídla ani nechutnala, ani nám nedodala potřebnou sílu.

Ve středu byl státní svátek, ale ve školce bylo se zájemci v plánu stavění hliněné pece. To se nakonec pro déšť neuskutečnilo. Přesto však ti nejpilnější z přátel Hvozdíku se nenechali odradit a v čele s Hankou G. a Tomášem přesunuli plot a vytvořili zázemí pro pec.

Ve čtvrtek si všichni ve školce konečně užili slunečného počasí, které bylo jako stvořené pro tvoření dráčků z kaštanů a krepového papíru. Největší zábavou bylo samozřejmě jejich házení do vzduchu na prosluněné louce před jurtou. Ve veselé náladě už tak započaly první přípravy na úterní Michaelskou slavnost. Kromě tematických výrobků, se ten den začalo i s dračími básničkami a pohádkou Bajaja.

V tomto duchu nás bude čekat i začátek příštího týdne.

Za Hvozdík zapsala Katka Suchá