Svatojánský týden

26.06.2022

Ohlédnutí za školkou (20.-24.6.): První letní týden byl hlavně ve znamení dokončování příprav na Svatojánskou slavnost, kterou jsme společně prožili v pátek. Dokončovali jsme tedy pytlíčky na bylinky, povídali si o slunci a bylinách, zpívali svatojánské písničky a zažili opět bouřky.

Ty byly nejsilnější v pondělí, naštěstí Hanka s Péťou s dětmi začaly včas tvořit krásné slunečně ohnivé obrázky, metodou natírání tempery válečkem a pak vyškrabování tematických obrázků. Ty pak všem dodaly spoustu odvahy bouřku zvládnout beze strachu. Velký podíl na tom tedy prý mělo i Pétino nadšení z bouřky, díky kterému se nakonec z hromů a blesků všichni i radovali.

V úterý a ve středu jsme spíše v poklidu dokončovali pytlíčky a předškoláci xylofony, vyprávěli si různé pohádky se sluneční tématikou, ale hlavně tajemné příběhy o moci svatojánské noci a zlatém kapradí, které prý v tu dobu vykvete.

Ve čtvrtek proběhla oslava Oskárkových narozenin, kterou si prý velmi užíval. Hanka s dětmi také v jurtě vytvořila "postýlku" z přírodnin pro svatého Jana, který prý v noci před svým svátkem chodí krajem a kde najde takovou postýlku, na chvíli si v ní odpočine a možná v ní něco z vděčnosti pro děti zanechá.

V pátek jsme se sešli v hojném počtu ve velkém slavnostním ranním kruhu. Ten bylo třeba pro velký žár slunce udělat ve stínu stromů. Za zpěvu svatojánských písní jsme si rozdali hotové pytlíčky a děti do nich dostaly pár kvítků nasušeného slezu a měsíčkových okvětních lístečků, obojí z naší zahrádky. Připomněli jsme si správné volání na babku kořenářku a po posilnění se svačinou jsme se vydali sbírat bylinky a hledat babku. Obojí se nám nalézt podařilo. Některé děti se zpočátku tajemné kořenářky trochu bály, ale nakonec zjistily, že je moc hodná a dostaly od ní pár lístků bylin s moudry, jak je použít. Hlavně nám ale babka poradila, kde můžeme zkusit hledat zlaté kapradí a vybavila nás ochranným a posilujícím zaklínadlem. Varovala nás, že se, ale nesmíme kouzelné rostliny dotýkat, jen u ní přečíst zaklínadlo, které nás a nalezené byliny přečtením v blízkosti zlatého kapradí posílí do dalšího roku. Dali jsme na její rady a vše se nám podařilo.

Všichni jsme při tom mysleli na ty, co s námi nemohli pro nemoc být a doufáme, že budeme nejen díky bylinám v dalším roce zdraví a silní.

Týden uzavřela část předškoláků se svými rodiči přespáním v jurtě. To bylo pro všechny vzhledem k velké bouřce a vydatnému dešti opravdovou zkouškou a silným zážitkem, na který budou určitě ještě dlouho vzpomínat.

Za Hvozdík zapsala Katka Suchá