Povánoční úklid

16.01.2023

Ohlédnutí za školkou (9. - 12. 1. 2023):
POVÁNOČNÍ ÚKLID
Tento týden byl celý provázen tak trochu v duchu povánočního úklidu.
3 králové již došli minulý týden do Betléma a co bylo dál? Josef s Marií se vůbec nevrátili do Nazaretu, ale naopak nastoupili dlouhou cestu do vzdáleného Egypta, aby se ukryli. Odnesli jsme spolu s dětmi hned v pondělí Josefa, Marii i Ježíška z Betléma pryč na jejich dlouhou cestu (do lesa). A stejně tak jsme vzali z Betléma 3 krále, kteří se vydali na dlouhou cestu zpět.

Před obědem jsme s kluky nadšeně pálili betlémské chvojky a okolí uklidili hrabičkami. A byla to dokonce taková zábava, že se pak kluci divili, když jsem jim řekla, jak všechno skvěle uklidili a že odvedli opravdu velký kus práce.

Četli jsme také nové pohádky, třeba Rajsu a tygra (o vnitřním strachu), Tři přadleny, Největší poklad, O ptáku ohniváku a spoustu dalších. Ovšem, zdá se, že krakonošská povídka o prolhaném hajném se nám snad neomrzí.

Věnovali jsme také pozornost počasí. Když už přeci jen známe dobře pohádku o 12 měsíčkách a máme ten první měsíc v roce. Děti kreslily počasí, jaké bývá v měsíci, kdy se narodily.

Ráno jsme si často povídali nebo četli u ohně. Třeba o národním muzeu, mají tam prý krakatici větší než je jurta, nebo velrybu, která je velká skoro jako od přístřešku k lesu. Řezali dřevo, to je také věc, která se hodí a která se jen tak neomrzí.

Slavili jsme v týdnu dokonce dvoje narozeniny. Čili jsme si užili dost hledání mapy, dárku a výroby knížek a v neposlední řadě také skvělých dobrot, které připravily maminky oslavenců.

Vařili jsme si společný oběd. Krájeli zeleninu. A jeden den jsme v lese zbudovali něco, co vypadalo jako lanové centrum, stavěli domečky, kutali do země, přesazovali žaludy a jeden den děti dokonce tak intenzivně kutaly do země, až objevili zbytky nějaké chaty. Tak to už je skoro archeologie...

Také trochu foukalo, ale v lese nám bylo dobře.

Pozornost jsme věnovali také ptáčkům. Nedávno se ptáčci sčítali a tak jsme si o nich trochu povídali a Hanka Š. s dětmi vyrobila dokonce obří krmítko.

K lednu patří také kolovrátek, který nám Hanka G. ve čtvrtek přinesla a tak si ho děti mohly vyzkoušet.

Za tým Hvozdík napsala Petra Skočdopolová