Ohlédnutí - 1. adventní týden

04.12.2022

28. - 30. 11.

Návštěvou anděla ve školce jsme všichni společně vkročili do adventu. Tedy příprav na Vánoce. Někdo, možná anděl, nám zanechal v jurtě zavěšené pestré a naplněné pytlíčky. Jak některé děti spočítaly, na každý den školky do Vánoc nám vychází jeden.

Hned v pondělí, po svolání do ranního kruhu, se začaly dít neobvyklé věci. Sešli jsme se jinde než jsme zvyklí a to uprostřed spirály. Přilákal nás tam nachystaný korpus se čtyřmi červenými svíčkami. Hanka a pak i ostatní zaslechli jemné zvonění, které nás upozornilo na pytlík, který se ještě kýval na stromě. Sundali jsme ho, poslali zavřený po kruhu a zkoušeli hmatem a čichem uhádnout, co by se v něm mohlo ukrývat. Někteří trefili, že tam jsou vykrajovátka. Dále tam byla 4 kolečka sušených pomerančů a jablíček. Kromě toho tam byla na barevném papírovém srdci napsaná zpráva, že je třeba dnes vykrájet perníčky a ozdobit věnec. Zavzpomínali jsme tedy jednou písní na spirálu, řekli si básničku o adventním věnci a po posilnění svačinou jsme vyrazili do lesa na chvojí. Korpus jsme vzali do vozíku a v lese ho nazdobili. Holčičky si s naší pomocí vyráběly malinké věnečky z chvojí a kluci pobíhali okolo.

Před obědem jsme si v jurtě slavnostně zapálili první svíčku na věnci a začali se učit novou adventní píseň Panna na oslu. K odpočinku jsme si začali vyprávět příběh o Marii a jejím oslíkovi. Také, ale některé děti pokoušel rarášek, tak jsme si přečetli Dědečkovu pohádku od E. Petišky, které je právě o takovém čertíkovi, co děti pokouší.

Všechny děti se však už hodně těšily na vykrajování perníkového těsta od maminek, takže jsme odpočinek neprotahovali a pustili se do díla. To šlo většině velmi dobře. I když některá těsta byla drolivá či lepivá, podělili jsme se o ta vláčnější či je upravili přidáním mouky. Vykrajování bavilo úplně všechny a každý si nakonec odnesl vykrajovánky na tácku domů.

Druhý den pak samozřejmě měla většina dětí ke svačině perníčky, ze kterých se radovaly. V dalším pytlíku nás čekala zpráva, že máme najít kometu, která nám ukáže místo pro betlém. Děti ji okamžitě našly a společnými silami jsme splnili i úkol. Na určené místo jsme pak položili krásný křišťál, který byl v pytlíčku a bude hlídat místo pro ježíška, kterého tam uložíme až o Vánoční slavnosti. Celým dnem a zejména před odpočinkem nás provázela píseň Panna na oslu, která se dětem opravdu moc líbí a krásně nás zklidňuje a ladí do předvánoční atmosféry.

Po dalším vyprávění o Marii a oslíkovi, jsme tvořili frotáže komet a překrývali je anilinkami. Děti tak vytvořily krásné obrázky.

I středa se nesla v adventním duchu se všemi, tomuto času odpovídajícími rituály. V pytlíku byly tentokrát samé zajímavé kameny. Jeden lávový, který jsme si nahřáli teplou vodou a posílali s novou písničkou po kruhu, jako přírodní ohříváček. Také tam byl děravý kamínek na šňůrce, se kterým jsme si zahráli novou kamínkovou hru. Úkolem dne bylo nasbírat a nazdobit kamínky na základ našeho betléma. I tento úkol jsme s chutí splnili a ještě si u toho zpívali oblíbené koledy Půjdem spolu a Pásli ovce.

Ve čtvrtek jsme po ránu na místo betléma naskládali kamínky ozdobené předchozí a stihly přidat i ty, co děti ještě ráno u ohně pokreslily. V pytlíku jsme tentokrát měli spoustu oříšků i skořápek, kráječku a dvě krásné ozdoby, které jsme pak odpoledne zkoušeli také vytvořit. Místo nemocné Hanky s námi po celý den byla její dcera a hlavně zkušená průvodkyně Magda. Společně jsme si užili krásné slunečné dopoledne. Teplé, sluncem prohřáté poledne, nám po delší době umožnilo obědvat venku a někteří se pak nabiti jeho papkrsky nedokázali u odpočinku zklidnit, takže na pohádku a tvoření už pak nebylo tolik času. Obojího si však užijeme i v dalším adventním týdnu do sytosti.

Za Hvozdík zapsala Katka Suchá